Oturum Aç    
 + Register
Kullanıcı Adı:

Şifre:

Beni HatırlaŞifremi Unuttum

Hesap Oluştur!
Home / Seminer /

MAKALE İNCELEMESİ

ü MAKALENİN YAYIMLANDIĞI DERGİ:Türk plastik rekonstrüktif ve estetik cerrahi dergisi cilt 16 / sayı 3; Geliş Tarihi: 08.01.2008 Kabul Tarihi: 03.12.2008

ü MAKALENİN BAŞLIĞI:‘’Bilimsel makale nasıl hazırlanır?’’ Makale başlığı genel ve ilgi çekici değil başlık orijinal ve ilgi çekici olmalıdır. ‘’Bilimsel makalelerde anlatım bozuklukları’ gibi konu daha da daraltılabilirdi.

ü MAKALEYİ HAZIRLAYANLAR:*Zekeriya TOSUN, *Furkan Erol Karabekmez , *Mustafa KESKİN, *Ahmet Duymaz , *Nedim SAVACI*Selçuk Üniversitesi, Meram Tıp Fakültesi, Plastik Cerrahi AD, Konya

ü MAKALE ANAHTAR KELİMELERİ:Anahtar Kelimeler: Bilimsel makale hazırlama, makale yazma

ü MAKALENİN KONUSU:Bu çalışma tecrübesiz yazarları daha iyi makaleler yazmasına yardımcı olacak ve örneklerle sık yapılan hataları göstererek makale hazırlanması sırasında oluşabilecek zaman kaybını en aza indirecektir.

ü LİTERATÜRDE İNCELENİP İNCELENMEDİĞİ:Makalenin özet ve giriş bölümünde literatür taraması yapıldığına dair herhangi bir bölüm ya da paragraf bulunmamaktadır.

ü KONU İLE İLGİLİ BAŞKA ÇALIŞMALAR VAR MI?Makalenin özet ve giriş bölümünde konu ile ilgili başka çalışmaların olduğuna dair bilgi bulunmamaktadır.

ü TEORİK BİR ÇERÇEVESİ VAR MI?Araştırmaya konu olan değişkenler açıkça tanımlanmış. Değişkenler arası ilişkiler kurulmuş ve önemli değişkenler makalede vurgulanmıştır.Önceden yapılmış konu ile ilgili araştırmalar kısaca tarihçesi verilerek açıklanmış ve olması gerekenler vurgulanmıştır.Teorik çerçeve şeması çizilmemiştir.

ü ARAŞTIRMA SORULARIBugün artık bilim adamları için bilimsel iletişimin en geçerli ve kalıcı yollarından birisi bilimsel makale yazımıdır. Bu yazma işlemi, olgulardan elde edilen tecrübelerin sunumu ya da yeni teknik tarifi gibi hangisi olursa olsun bu tür sunumların bütün dünyada kabul görmüş ortak bir tarzı mevcuttur. Bu tarzın dışında kalınması verilmek istenen bilimsel mesajın da muhataplarına ulaşamaması anlamına gelmektedir. Bu nedenle bilimsel birikimlerini paylaşmak isteyen, ya da yayınlamak isteyen her yazar bu kurallar bütününe uymak durumundadır. Bilimsel bir makale, ülkemizde olduğu gibi sıklıkla akademik olarak yükselme, daha nadiren de başkaları tarafından takdir edilme, ya da ismini bilimsel yayınlarda sık görme arzularıyla kaleme alınmaktadır. Her ne amaçla yazılırsa yazılsın böyle bir yazıda ‘olmazsa olmaz’ kabul edilen özellik, dürüstlüktür.  Hiçbir gerekçe bilimsel bir yazıda yanıltma ya da yalancılığı geçerli kılamaz. Bilimsel yazıları kaleme alan kişilerin hepsi bir deha değil, görmeyenleri gören, belli konulara yoğunlaşabilen insanlardır. Bu nedenle çok okuyan, çok çalışan ve belli konularda yoğunlaşan insanların ürettikleri eserler daha kalıcı ve daha çok insana yararlı olan çalışmalardır.

ü CEVAPLARKEN KULLANDIĞI METODOLOJİ: İzlediği yol öncelikle niçin ve hangi amaçlar için makale yazıldığından bahsedilmiştir. Kısaca makale yazımı ile ilgili kısa bir tarihi geçmişten bahsederek makale yazım kurallarının nasıl geliştirildiği anlatılmıştır.Makale yazımında uyulması gereken kural ve yöntemleri anlatırken olumsuz örnekler vererek doğrunun ne olması gerektiği üzerinde durulmuştur. Hatalı verilen örneklerin doğrusunun ne olduğuna vurgulanmıştır.

ü SAVUNMA METODOLOJİNİN KONU İLE İLGİSİ:Hatalı örnekler verirken sonuçlarının da ne olabileceği üzerinde durularak başlangıç aşamasında yapılacak hatanın sonucunda hatalar zincirine devam edileceği ve zaman ve emek israfına neden olacağı belirtilmiştir. Savunma metodunda sadece tek alanla ilgili örnekler vermek yerine konu ile ilgili çok yakın ve çok uzak örnekler verilmiş olsaydı konu daha net ve anlaşır olabilirdi.

ü ÖRNEKLER YA DA OLAYLARYANLIŞ: Örneğin ‘Yumuşak damak yarıkları girişimlerimiz’ şeklindeki bir yazı başlığı çok genel bir ifade olduğu gibi yazıda vurgulanmış orijinal bir yenilik olmadığı izlenimini vermektedir, belki de yazı bu hali ile gerçekten yeni ve orijinal olmayabilir. Ancak yazarların yazı içinde vurguladığı çok özel ayrıntılar mevcutsa bu başlığın arkasında kaybolmaktadır (Şekil 3).DOĞRU: Oysa yazının aşağıda göreceğiniz kısımlarından anlıyoruz ki asıl amaç yumuşak damak yarıklı hastalarda ilave anomali sıklığı ve yumuşak damak yarığının prevalansı araştırılıyor. Bu durumda doğru başlık ‘Yumuşak Damak Yarıkları Prevalansı ve Bu Hastalarda Eşlik Eden Ek Konjenital Anomaliler’ şeklinde olabilir (Şekil 4).Örnek ya da olaylar anlatılırken sık sık yapılan hatalar ve olması gereken doğruları verilmiştir.

ü ÖRNEKLER YA DA OLAYLARIN KONU İLE İLGİSİ:Örneklerin ya da olayların ‘’ BİLİMSEL MAKALE NASIL HAZIRLANIR ?’’ konusu ile doğrudan ilgisi olmamakla birlikte; yayımlandığı dergi ve hedef kitleyi göz önünde bulundurduğumuzda doğru örnek ve olayların seçildiğini söyleyebiliriz. ‘’ TÜRK PLASTİK REKONSTRÜKTİF ve ESTETİK CERRAHİ DERGİSİ’’

ü MAKALENİN HİPOTEZİ‘’Günümüzde bilim adamları için bilimsel iletişimin en geçerli yollarından biri bilimsel makale yazımıdır. Bilimsel makaleler akademik olarak yükselmek veya diğer meslektaşlar tarafından takdir edilmek için de kaleme alınabilir. Bu çalışmanın amacı yazar adayları tarafından bilimsel makale yazımı sırasında en çok yapılan hataları göstermek, yazarlara uygun makale hazırlanmasında yol göstermek ve bu hazırlık sürecindeki gereksiz zaman kaybını engellemektir.’’

ü MAKALEDE İSPATLANMAYA ÇALIŞILAN ARGÜMANLAR‘’Bugün artık bilim adamları için bilimsel iletişimin en geçerli ve kalıcı yollarından birisi bilimsel makale yazımıdır. Bu yazma işlemi, olgulardan elde edilen tecrübelerin sunumu ya da yeni teknik tarifi gibi hangisi olursa olsun bu tür sunumların bütün dünyada kabul görmüş ortak bir tarzı mevcuttur. Bu tarzın dışında kalınması verilmek istenen bilimsel mesajın da muhataplarına ulaşamaması anlamına gelmektedir. Bu nedenle bilimsel birikimlerini paylaşmak isteyen, ya da yayınlamak isteyen her yazar bu kurallar bütününe uymak durumundadır.’’

ü MAKALENİN ANA FİKRİ‘’Bilimsel makale hazırlanırken yazarlar tarafından birçok hata yapılabilir. İyi bir makale her bölüme daha fazla dikkat verilerek yazılmalıdır. Bilimsel birikimlerini paylaşmak isteyen, ya da yayınlamak isteyen her yazar bu kurallar bütününe uymak durumundadır.’’  

ü KONU İNCELEMEYE DEĞER Mİ?Konuyu incelemeye değer bulmuyorum. Çünkü bir şaire ‘edebi şiir nasıl yazılır’ ya da bir edebiyatçıya ‘edebi hikâye nasıl yazılır’  gibi yön vermeyi amaçlıyor.

ü ARGÜMANLARIN SAVUNMA DURUMU:1.      Yazar adayları tarafından bilimsel makale yazımı sırasında en çok yapılan hataları göstermek.2.      Yazarlara uygun makale hazırlanmasında yol göstermek.3.      Hazırlık sürecindeki gereksiz zaman kaybını engellemektir.Başlık, özet, giriş, gereç ve yöntem, sonuçlar, tartışma ve kaynaklar bölümleri ayrı ayrı gösterilerek değerlendirme ve eşleştirmeler bulunmaktadır. Yapılan ve hatalar ve bu hataların doğrusunun ne olması gerektiği de detaylı olarak yazılmıştır.

ü DİL VE ANLATIM TARZIMakalede dil ve üslup yönünden herhangi bir anlatım bozukluğu ve dil hataları görülmemektedir. Makalede çok nadirde olsa hatalı kelime yazımı bulunmaktadır. Bu hataların baskı hatası olma olasılığı da bulunmaktadır. Örnek ‘Bilmsel makale hazırlama’  ‘’ yayınsız bilim ölüdür’.’’ Yapılan alıntıda yazım hatası bulunmaktadır.Makalenin giriş bölümünde birinci ve sonuncu paragrafında cümle tekrarlarına yer verilmiştir.Makale dergide yayımlandığı için makalenin şekil biçim yönünden dergiye uyumlu hale getirilmiştir.Makalenin yazı karakteri ve fontu satır aralığı gibi şekil ile ilgili bölümleri makale internetten indirildiği ve dosya formatı *.*pdf olduğundan dolayı incelenememiştir.

ü GENEL DEĞERLENDİRME:Makale konu olarak bir bütün halinde ‘bilimsel makale nasıl yazılır’ makale içinde savunduğu görüşler ve anlatım yöntemiyle kendi kendini destekler mahiyettedir.Makale yazım kurallarını savunurken savunduğu görüşleri de üslup ve anlatımda da kullanmıştır.İncelemesi yapılan makalenin linki:  http://www.turkplastsurg.org/index.ph ... 099/244"> style="line-height: 115%; font-size: 12pt">http://www.turkplastsurg.org/index.ph ... pan> style="line-height: 115%; font-size: 12pt">  


See also
Bu sayfayi arkadasiniza önerin! Sayfayi Yazdir
Anketler
Harika
Daha iyisi olabilir
Oylar
Anket Kapatılacak 2015/3/11 21:35
Yorumlar?
KathariFra
KathariFra
2015/1/7
TKinross
TKinross
2015/1/3
LashonGrub
LashonGrub
2014/12/14
NildaYXWjp
NildaYXWjp
2014/12/13
HEsquivel
HEsquivel
2014/8/18
KTopper
KTopper
2014/8/9
ALambe
ALambe
2014/7/20
RStandish
RStandish
2014/7/12
BStacey
BStacey
2014/7/1
ASilvestr
ASilvestr
2014/6/8